Contactgegevens


adreswijzigingen uil@iungitiunctos.nl
postadres Iungit Iunctos
Postbus  5044
3502 JA  UTRECHT
rekeningnummer
t.n.v.
NL76 INGB 0000 1585 08
Reunistenver USR Iungit Iunctos
BIC
 
INGBNL2A

U kunt lid worden door een machtiging af te geven voor het innen van de jaarlijkse contributie:
- dit webformulier invullen en versturen
- of dit formulier downloaden, invullen en terugsturen

of door minimaal €15 contributie over te maken naar rekeningnummer NL76 INGB 0000 1585 08

 
deze website
 
www.iungitiunctos.nl